Wichmond - Vierakker

Een informatieve site voor bewoners en andere belangstellenden

Wichmond en Vierakker. Twee aan elkaarLudgerus grenzende dorpen in de Achterhoekse gemeente Bronckhorst. Ze zijn in de loop der tijd dermate met elkaar vergroeid, dat ze doorgaans in één adem worden genoemd. De circa 980 inwoners, die in de twee woonkernen en het uitgestrekte buitengebied wonen en werken, voelen zich dan ook nauw met elkaar verbonden. Dat gevoel van saamhorigheid blijkt bijvoorbeeld uit het bloeiende verenigingsleven van Wichmond-Vierakker.

Een hechte, gezellige maar vooral ook actieve gemeenschap

Gesport wordt er in de sporthal die in de jaren ’80 met eigen mensen en middelen werd gebouwd. Maar ook op de tennisbanen en voetbalvelden van de plaatselijke sportvereniging. Er is onder meer een toneelvereniging, een muziekvereniging, een ouderenvereniging en er zijn zangkoren en dansgroepen. Te veel om op te noemen. Bovendien is er professionele kinderopvang, een basisschool en zijn er enkele horecagelegenheden. Kortom, het is een hechte, gezellige maar vooral ook actieve gemeenschap. Tel daar de rust en het landschappelijk schoon bij op en u begrijpt waarom het er goed toeven is.

Alle lokale informatie overzichtelijk en compleet

Op deze website, een initiatief van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker, vindt u allerlei lokale informatie. Bijvoorbeeld welke verenigingen er zijn en hoe u daar lid van kunt worden. Ook de openingstijden van de verschillende gelegenheden staan er op vermeld. De site is dus bedoeld voor de bewoners zelf. Maar ook voor alle andere belangstellenden die graag wegwijs willen worden in Wichmond-Vierakker.